Tilbage til Blog

Hvad er NLP og hvordan fungerer det? En introduktion til Natural Language Processing

NLP (natural language processing) er et område i kunstig intelligens som fokusere på at lære computere at tale, forstå og skrive som mennesker. Dette gøres ved hjælp af teknologier såsom tekstanalyse, digital oversætning og stemmegenkendelse og involvere at træne AI’en på et bredt spektrum af tekster, samtaler og bøger.

Joon Poore
Joon Poore
Full-stack udvikler & Cybersikkerheds ekspert

Hvordan fungerer NLP?

NLP fungere ved at analysere det menneskelige sprog og genkende mønstrer og strukturer i det. Dette kan f.eks. være at genkende spørgsmålet i en sætning eller at forstå de forskellige sproglige konventioner såsom grammatik og stavemåde.

Når programmet har indsamlet og “trænet” sig selv på nok data, kan det begynde at genkende nok mønstre i normale sætninger til at besvare og håndtere samtaler.

Da NLP er en teknologi der baserer sig på eksisterende data, er det ikke muligt for for den at tage beslutninger og drage konklusioner af sig selv ud fra sine egne holdninger. Den vil derimod altid generere sine svar ud fra de data, den har lært fra.

GPT-3

En af de mest populære NLP-teknologier i øjeblikket er GPT-3, som er en AI-model udviklet af OpenAI. GPT-3 er blevet kendt for sin evne til at generere tekst, der ligner menneske skrevet tekst. hvilket har gjort teknologien særligt nyttig til chatbots, oversættelse og andre applikationer, der kræver menneskelig lignende kommunikation.

Modellen blev skabt ved at træne den på store mængder af tekst data, herunder avisartikler, bøger, blogs og sociale medie indlæg. Ved at træne modellen på så mange forskellige medier har den lært at forstå flere forskellige sprog på en mere naturlig måde end førhen muligt.

NLP i praksis

NLP bliver brugt flere steder i dagligdags og erhvervslivet end mange tror og er blandt andet en af teknologierne bag Googles og Amazons succes. De mest populære anvendelser nutildags inkludere:

Chatbots  

En chatbot er et computerprogram, der kan simulere en samtale med en menneskelig bruger. Chatbots anvender NLP til at forstå brugerens spørgsmål og generere menneskelige lignende svar.

Stemmeassistenter 

Stemmeassistenter såsom Siri og Alexa anvender NLP til at forstå menneskelig tale og give svar eller udføre opgaver baseret på denne tale.

Tekstanalyse

NLP kan også anvendes til at analysere store mængder tekst, f.eks. for at identificere væsentlige ord og sætninger eller for at forstå forskellige sproglige konventioner.

NLP har revolutioneret måden, vi kommunikerer med teknologi og gjort det muligt for computere at udføre opgaver, der tidligere krævede menneskelig indgriben.

Hvad er NLP?

NLP står for "Natural Language Processing" og er en teknologi, der anvender kunstig intelligens til at lære computere at forstå, tale og skrive som mennesker.

Hvad anvendes NLP til?

NLP har en række anvendelser, herunder chatbots, oversættelse, stemmeassistenter og tekstanalyse.

Hvad er GPT-3?

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) er en AI-model udviklet af OpenAI, der er kendt for sin evne til at generere tekst, der ligner menneskeskrevet tekst.

Hvilke fordele har NLP?

NLP har revolutioneret måden, vi kommunikerer med teknologi og gjort det muligt for computere at udføre opgaver, der tidligere krævede menneskelig indgriben. Dette har gjort det nemmere og mere effektivt at udføre mange opgaver og har åbnet op for nye muligheder inden for kunstig intelligens.